Onze Missie

 

Onze missie is het leveren van hoge kwaliteit, gepersonaliseerde zorg aan de cliënt met onze kennis en ervaring. Wij begeleiden cliënt met verschillende culturele achtergronden met respect voor de verschillen in opvattingen, waarden en attitudes. Ons uitgangspunt is dat de persoon zelf leidend is en bij ieder individu behoefte heeft aan een andere manier van therapie. Dit doen we door de klachten in kaart te brengen en samen met de cliënt uit te zoeken in welke situatie hij/zij terecht is gekomen, waar precies de knelpunten zitten en een manier te kiezen om deze knelpunten aan te pakken. Wij streven ernaar transparant en doelgericht te werken. Wij motiveren mensen op professionele wijze om hun doelen te bereiken en zelfstandig te worden.

Onze Visie  

 

De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wij willen mensen helpen om een hogere kwaliteit van leven te hebben.

Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en om mensen de juiste persoonsgerichte zorg te bieden. De komende jaren willen we in ieder geval de volgende hoogwaardige diensten aanbieden:

 • een veilige intermenselijke relatie.
 • een kwaliteitsvolle behandeling bieden.
 • wederzijds respect.
 • inzet om samen alle cliënten te helpen hun doelen te bereiken.
 • professionele en ethische normen.
ruimte-praktijk-1
ruimte-praktijk-2


Kernwaarden


Deze kernwaarden vormen onze identiteit:

Mededogen, respect, evidence-based behandelingen, betrokkenheid, vertrouwelijkheid en privacy, integriteit, professioneel, zorgzaam, cliëntgericht, maatschappelijk verantwoord, samen, verbindend en betrokken.

Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

LifEm heeft een NEN-EN-ISO 9001 certificaat van TUV Nederland. NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Kwaliteitsstatuut


LifEm beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Het kwaliteitsstatuut geeft onder andere informatie over hoe een behandeltraject is opgebouwd, welke zorg geleverd wordt, de fases van aanmelding tot afronding en hoe de diagnostiek en behandeling er uit zien. 

Professioneel statuut


LifEm beschikt over een goedgekeurd professioneel statuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Dit document geeft onder andere informatie over onze uitgangspunten, de juridische kaders en verantwoordelijkheden en verhoudingen tussen partijen. 

Erkend leerbedrijf


LifEm is vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen.

  NIP Geregistreerd


  De titel ‘psycholoog’ is wettelijk niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Sommige psychologen binnen praktijk LifEm, waaronder de eigenaar van de praktijk, zijn lid van de grootste vereniging voor psychologen in Nederland: Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij hebben het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP, wat bekent dat zij beschikken over een universitair diploma in de psychologie, ervaring hebben als psycholoog en en als professional zich binnen ons praktijk houden aan de beroepscode. Hieronder is de verklaring 'Lidmaatschap NIP' van de eigenaar van praktijk LifEm te downloaden ter inzage.

   

  Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg en heeft daarom een vakbekwaamheidseis voor psychologen opgesteld. Het NIP hanteert het uitgangspunt dat wanneer psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of een cliëntsysteem zij daarvoor na een academische titel in de psychologie, een aanvullende opleiding volgen.

  Algemene Voorwaarden & Privacybeleid


  De algemene voorwaarden en privacybeleid van LifEm zijn tot stand gekomen gebaseerd op de beroepscode, de protocollen en Richtlijnen van de aangesloten (beroeps)verenigingen, de consumentenbond, clientenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz. De algemene voorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing op cliënten die in behandeling zijn bij LifEm. In deze documenten (hieronder te downloaden ter inzage) is onder andere uitgebreid beschreven wat onze werkwijze is en hoe praktijk LifEm vertrouwelijk omgaat met uw privacy, waaronder uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt er binnen Praktijk LifEm aan de meldcode gehouden van de LVVP. Ook dit document is te downloaden hieronder.

  Samenvatting

   

  Voor een beknopte samenvatting van de algemene informatie van LifEm, zie de folder van de praktijk. De folder van de praktijk is hieronder te downloaden ter inzage.

  Contact

  Telefoon       : 010 - 26 13 365

  E-mailadres  : info@praktijklifem.nl

  Volg Ons

  Werkuren

  Maandag      09.00 – 18.00
  Dinsdag        09.00 – 18.00
  Woensdag    09.00 – 18.00
  Donderdag   09.00 – 18.00
  Vrijdag            09.00 – 18.00
  Zaterdag        Gesloten
  Zondag           Gesloten