Onze Missie

Onze missie is het leveren van hoge kwaliteit, gepersonaliseerde zorg aan de patiënten met onze kennis van Oosterse en Westerse geneeskunde. Wij begeleiden patiënten met verschillende culturele achtergronden met respect voor de verschillen in opvattingen, waarden en attitudes. Ons uitgangspunt is dat de persoon zelf leidend is en bij ieder individu behoefte heeft aan een andere manier van therapie. Dit doen we door de lichamelijke en psychische klachten in kaart te brengen en samen met de patiënt uit te zoeken in welke situatie hij/zij terecht is gekomen, waar precies de knelpunten zitten en een manier te kiezen om deze knelpunten aan te pakken. Wij streven ernaar transparant en doelgericht te werken. Wij motiveren mensen op professionele wijze om hun doelen te bereiken en zelfstandig te worden.

Onze Visie  

De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wij willen mensen helpen om een hogere kwaliteit van leven te hebben.

Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en om mensen de juiste persoonsgerichte zorg te bieden. De komende jaren willen we in ieder geval de volgende hoogwaardige diensten aanbieden:

 • een veilige intermenselijke relatie.
 • een kwaliteitsvolle behandeling bieden.
 • wederzijds respect.
 • inzet om samen alle cliënten te helpen hun doelen te bereiken.
 • professionele en ethische normen.
ruimte-praktijk-1
ruimte-praktijk-2


Kernwaarden

Deze kernwaarden vormen onze identiteit:

Mededogen, respect, evidence-based behandelingen, betrokkenheid, vertrouwelijkheid en privacy, integriteit, professioneel, zorgzaam, cliëntgericht, maatschappelijk verantwoord, samen, verbindend en betrokken.

Kwaliteitsstatuut

Praktijk LifEm beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Het kwaliteitsstatuut geeft onder andere informatie over hoe een behandeltraject is opgebouwd, welke zorg geleverd wordt, de fases van aanmelding tot afronding en hoe de diagnostiek en behandeling er uit zien. 

Professioneel statuut

Praktijk LifEm beschikt over een goedgekeurd professioneel statuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Dit document geeft onder andere informatie over onze uitgangspunten, de juridische kaders en verantwoordelijkheden en verhoudingen tussen partijen. 

Erkend leerbedrijf

Praktijk LifEm is vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen.

  Aangesloten beroepsverenigingen en klachtencommissie 

  Praktijk LifEm is aangesloten bij Zhong en KAB (registratienummer 2019027). Meer informatie kunt u vinden op de website van Zhong en op de website van KABZhong is de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De beroepsvereniging Zhong heeft als doelstelling het bevorderen en bewaken van de kwaliteitseisen die aan haar therapeuten worden gesteld. De KAB daarnaast is opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De KAB is goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon die een stevige onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen. Daarnaast waarborgt het KAB het klachtrecht van cliënten.

   NIP geregistreerd

   De titel ‘psycholoog’ is wettelijk niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Sommige psychologen binnen praktijk LifEm, waaronder de eigenaar van de praktijk, zijn lid van de grootste vereniging voor psychologen in Nederland: Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij hebben het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP, wat bekent dat zij beschikken over een universitair diploma in de psychologie, ervaring hebben als psycholoog en en als professional zich binnen ons praktijk houden aan de beroepscode. Hieronder is de verklaring 'Lidmaatschap NIP' van de eigenaar van praktijk LifEm te downloaden ter inzage.

   Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg en heeft daarom een vakbekwaamheidseis voor psychologen opgesteld. Het NIP hanteert het uitgangspunt dat wanneer psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of een cliëntsysteem zij daarvoor na een academische titel in de psychologie, een aanvullende opleiding volgen.

   Algemene voorwaarden & privacybeleid

   De algemene voorwaarden en privacybeleid van praktijk lifEm zijn tot stand gekomen gebaseerd op de beroepscode, de protocollen en Richtlijnen van de aangesloten (beroeps)verenigingen, de consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz. De algemene voorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing op cliënten die in behandeling zijn bij praktijk LifEm. In deze documenten (hieronder te downloaden ter inzage) is onder andere uitgebreid beschreven wat onze werkwijze is en hoe praktijk LifEm vertrouwelijk omgaat met uw privacy, waaronder uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt er binnen Praktijk LifEm aan de meldcode gehouden van de LVVP. Ook dit document is te downloaden hieronder.

   Samenvatting

   Voor een beknopte samenvatting van de algemene informatie van praktijk LifEm, zie de folder van de praktijk. De folder van de praktijk is hieronder te downloaden ter inzage.