Wij helpen jou graag verder, zodat jij weer zelfstandig verder kunt.

Wij bieden zowel oosterse als westerse geneeswijzen. Vanuit praktijk LifEm geloven wij dat elke persoon anders is en zich in een andere situatie bevindt. Ons uitgangspunt is dat de persoon zelf leidend is en bij ieder individu behoefte is aan een andere manier van therapie. Deze therapie bieden wij door een uitgebreide te doen tijdens het eerste gesprek waarbij wij zowel naar de fysieke als de geestelijke aspecten kijken. Dit doen wij door de lichamelijke en psychische klachten in kaart te brengen en samen met jou uit te zoeken in welke situatie jij bent beland, waar de belemmeringen precies zitten en een manier te kiezen om deze knelpunten aan te gaan. Wij streven ernaar om na de intake samen met jou transparant, doelgericht en met persoonlijke aandacht te werken zodat jij weer zelfstandig verder kunt.

 

Al onze behandelingen worden erkend en vergoed vanuit de zorgverzekeraars (voor meer informatie, zie tarieven). Talen waarin wij behandelgesprekken kunnen voeren zijn Nederlands, Engels en Turks.

ruimte-praktijk-1
ruimte-praktijk-2

Kwaliteitsstatuut

Praktijk LifEm beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Het kwaliteitsstatuut geeft onder andere informatie over hoe een behandeltraject is opgebouwd, welke zorg geleverd wordt, de fases van aanmelding tot afronding en hoe de diagnostiek en behandeling er uit zien. 

Erkend leerbedrijf

Praktijk LifEm is vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen.

  Aangesloten beroepsverenigingen en klachtencommissie 

  Praktijk LifEm is aangesloten bij Zhong en KAB (registratienummer 2019027). Meer informatie kunt u vinden op de website van Zhong en op de website van KABZhong is de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De beroepsvereniging Zhong heeft als doelstelling het bevorderen en bewaken van de kwaliteitseisen die aan haar therapeuten worden gesteld. De KAB daarnaast is opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De KAB is goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon die een stevige onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen. Daarnaast waarborgt het KAB het klachtrecht van cliënten.

   NIP geregistreerd

   De titel ‘psycholoog’ is wettelijk niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Sommige psychologen binnen praktijk LifEm, waaronder de eigenaar van de praktijk, zijn lid van de grootste vereniging voor psychologen in Nederland: Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij hebben het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP, wat bekent dat zij beschikken over een universitair diploma in de psychologie, ervaring hebben als psycholoog en en als professional zich binnen ons praktijk houden aan de beroepscode. Hieronder is de verklaring 'Lidmaatschap NIP' van de eigenaar van praktijk LifEm te downloaden ter inzage.

   Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg en heeft daarom een vakbekwaamheidseis voor psychologen opgesteld. Het NIP hanteert het uitgangspunt dat wanneer psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of een cliëntsysteem zij daarvoor na een academische titel in de psychologie, een aanvullende opleiding volgen.

   Algemene voorwaarden & privacybeleid

   De algemene voorwaarden en privacybeleid van praktijk lifEm zijn tot stand gekomen gebaseerd op de beroepscode, de protocollen en Richtlijnen van de aangesloten (beroeps)verenigingen, de consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz. De algemene voorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing op cliënten die in behandeling zijn bij praktijk LifEm. In deze documenten (hieronder te downloaden ter inzage) is onder andere uitgebreid beschreven wat onze werkwijze is en hoe praktijk LifEm vertrouwelijk omgaat met uw privacy, waaronder uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt er binnen Praktijk LifEm aan de meldcode gehouden van de LVVP. Ook dit document is te downloaden hieronder.

   Samenvatting

   Voor een beknopte samenvatting van de algemene informatie van praktijk LifEm, zie de folder van de praktijk. De folder van de praktijk is hieronder te downloaden ter inzage.