Verwijzers

 

Psychologie


LifEm biedt verzekerde zorg voor hulpbehoevenden vanaf 18 jaar in het centrum van Rotterdam (loopafstand metro station Beurs). Wij bieden onder andere verzekerde zorg voor de volgende diagnosegroepen: 

 • Stemmingsstoornissen (Depressie/Angst)
 • Somatoform
 • Dissociatief
 • Ontwikkelingsstoornissen 

Indien gewenst bieden wij behandeling ook aan waarbij de client centraal staat. Hierbij is oog voor de diversiteit in de achtergrond van de client (linguïstische, psychosociale en culturele achtergrond).

 

Exclusie: Persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire beelden, manifeste psychotische stoornissen, agressie, crisisgevoelige cliënten, actieve suicidaliteit en/of automutilatie en enstige neuropsychiatrische beelden. Overleg bij twijfel gerust via 010 - 261 33 65. 

 

Voor verzekerde zorg is een geldige verwijzing noodzakelijk. Bij voorkeur ontvangen wij verwijzingen middels Zorgdomein.


Op de verwijsbrief dienen de volgende gegevens te staan:

1. Datum verwijzing
2. Gegevens verwijzer: Naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening.
3. Gegevens client: Naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN (of inschrijfnummer).
4. Reden verwijzing: Vermoeden van een DSM-5 benoemde stoornis.
5. Er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. 

 

Let op dat er ook diagnoses zijn die niet worden vergoed door de zorgverzekeraars. Hieronder staan de belangrijkste diagnoses die de zorgverzekeraars niet vergoeden:

 • aanpassingsstoornissen
 • slaapstoornissen.
 • verstandelijke beperking
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • lichte eetbuistoornis
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt niet. Of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • problemen op het werk of uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress zoals  burn-out en overspannenheid.
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie en dyslexie
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • seksuele disfuncties (bijvoorbeeld erectieproblemen)
 • Verslaving aan nicotine (zoals sigaretten)

Contact

Telefoon       : 010 - 26 13 365

E-mailadres  : info@praktijklifem.nl

Volg Ons

Werkuren

Maandag      09.00 – 18.00
Dinsdag        09.00 – 18.00
Woensdag    09.00 – 18.00
Donderdag   09.00 – 18.00
Vrijdag            09.00 – 18.00
Zaterdag        Gesloten
Zondag           Gesloten