Vergoeding & tarieven

 

Psychologie

Praktijk LifEm levert verzekerde zorg binnen de BGGZ (18+). Wij bieden onder andere verzekerde zorg voor de volgende diagnosegroepen: 

 • Stemmingsstoornissen (Depressie/Angst)
 • Somatoform
 • Dissociatief
 • Ontwikkelingsstoornissen 

Indien gewenst bieden wij behandeling ook aan waarbij de patiënt centraal staat. Hierbij is oog voor de diversiteit in de achtergrond van de patiënt (linguïstische, psychosociale en culturele achtergrond).

Exclusie: Persoonlijkheidsstoornissen, Bipolaire beelden, manifeste psychotische stoornissen, agressie, crisisgevoelige cliënten, actieve suicidaliteit en/of automutilatie en enstige neuropsychiatrische beelden. Overleg bij twijfel gerust via 010 - 261 33 65. 

Ook is er binnen Praktijk LifEm een erkende systeemtherapeut (oftewel relatietherapeut) aanwezig. Bel gerust naar 010 - 261 33 65 voor het navragen naar de beschikbaarheid van de systeemtherapeut. 

 

Vergoedingen

Praktijk LifEm heeft in 2021 een contract met de volgende zorgverzekeraars:

DSW 
- Ditzo
Stad Holland
- ZorgDirect
- HollandZorg
- Salland Zorgverzekeringen
InTwente
Caresq
De Amersfoortse verzekering

Dit betekent dat bij cliënten die verzekerd zijn bij één van deze zorgverzekeraars, ongeacht de polis en prestatie, het (GGZ) traject 100% vergoed wordt. Cliënten hoeven dan geen eigen bijdrage te leveren voor geleverde zorg. NB: Houd rekening met het eigen risico (€385,- euro in 2021). 

De sessies voor de overige zorgverzekeraars worden ook vergoed vanuit de basisverzekering. Hoeveel er exact vergoed wordt door andere zorgverzekeraars, is dan wel afhankelijk van de polis. Vaak varieert de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar tussen 70% tot 100% vergoeding van het traject. Wilt u exact weten voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt? Neem dan contact op met ons of met uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor gesprekstherapieën, is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

Prijzen

Praktijk LifEm hanteert voor de verzekerde zorg de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (NZA). De NZA heeft in 2021 de volgende tarieven vastgesteld:

Prestatie Indicatie aantal minuten Tarief
Basis ggz Kort (BK) 294 min. € 522,13
Basis ggz Middel (BM) 495 min. € 885,01
Basis ggz Intensief (BI) 750 min. € 1.434,96
Onvolledig behandeltraject 230 min. (alleen intake) € 228,04

Voor overige prestaties binnen het behandeltraject gelden afzonderlijke tarieven. In 2021 
is dit voor schriftelijke informatieverstrekking*: € 89,65

* rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR of andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving.

 

Voor verzekerde zorg is een geldige verwijzing noodzakelijk. Bij voorkeur ontvangen wij verwijzingen middels zorgdomein.
Op de verwijsbrief dienen de volgende gegevens te staan:

1. Datum verwijzing
2. Gegevens verwijzer: Naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening.
3. Gegevens patiënt: Naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN (of inschrijfnummer).
4. Reden verwijzing: Vermoeden van een DSM-5 benoemde stoornis.
5. Er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. 

 

Let op dat er ook diagnoses zijn die niet worden vergoed door de zorgverzekeraars. Hieronder staan de belangrijkste diagnoses die de zorgverzekeraars niet vergoeden:

 • aanpassingsstoornissen
 • slaapstoornissen.
 • verstandelijke beperking
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • lichte eetbuistoornis
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt niet. Of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • problemen op het werk of uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress zoals  burn-out en overspannenheid.
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie en dyslexie
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • seksuele disfuncties (bijvoorbeeld erectieproblemen)
 • Verslaving aan nicotine (zoals sigaretten)


Regel je het liever zelf, omdat (bijvoorbeeld) de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt? Dan kan je de sessies ook zelf betalen en heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig. 
Het tarief hiervoor is €90,- per sessie. Voor afspraken met twee personen, bijvoorbeeld bij 2 cliënten wegens relatietherapie of bij 2 psychologen die samen bepaalde therapievormen geven, is het tarief € 110,- per sessie.

 

Acupunctuur

Vergoedingen

De toediening van acupunctuur wordt gescheiden gehouden van GGZ-behandelingen. Het is niet mogelijk om acupunctuur vergoed te krijgen in het kader van de GGZ.

Als u een "alternatief geneeswijzen" pakket heeft kunt u misschien wel een vergoeding voor acupunctuur krijgen van uw zorgverzekering. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Klik hier om te kijken of u in aanmerking komt voor vergoeding voor acupunctuurbehandeling bij ons praktijk of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Prijzen

Het tarief voor een intake voor acupunctuur is €50,- en het tarief voor acupunctuurbehandeling per sessie is €45,-